PEUGEOT - SUBSIDIES EN REGELINGEN

Elektrisch rijden bij Peugeot - Subsidies en regelingen

Subsidies en regelingen

Landelijke overheid, provincies en gemeenten bieden verschillende subsidies en regelingen voor elektrisch rijden, elektrische auto’s en laadpunten. We zetten enkele subsidies op een rij.

Subsidies van provincies en gemeenten
Om elektrisch rijden te stimuleren verstrekken veel provincies en gemeenten subsidies. De subsidie komt vaak in de vorm van gratis publieke laadpunten die op aanvraag geplaatst worden. De subsidieregelingen voor elektrische auto’s verschillen per gemeente, variërend van slooppremies voor oude auto’s tot aan aanschafsubsidies voor elektrische auto’s. Voor de actuele subsidie-mogelijkheden neemt u contact op met uw gemeente.

Elektrisch rijden bij Peugeot - Subsidies en regelingen

MIA (milieu-investeringsaftrek)
De rijksoverheid heeft voor ondernemers de Milieu-Investeringsaftrek (MIA) regeling beschikbaar. Deze regeling is bedoeld om investeringen in onder meer duurzame auto’s te stimuleren. De aftrek kan oplopen tot 36 procent bovenop de standaard investeringsaftrek. Voor elektrische auto’s geldt een MIA-korting van 27 procent. De MIA is van toepassing tot een bedrag van 50.000 euro. In het geval van elektrische bestelbussen bedraagt het bedrag voor MIA en Vamil (zie hieronder) maximaal 75.000 euro. Op beide regelingen kan aanspraak worden gemaakt door een aanvraag bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Vamil (Willekeurige afschrijving milieu-investeringen)
Met de Vamil kan een onderneming 75 procent van de investeringskosten op een willekeurig moment afschrijven. Dat moment kunt u dus zelf bepalen en mag ook meteen in het eerste jaar na de investering zijn. Door zelf te kiezen wanneer u deze afschrijving laat plaatsvinden, geniet u een liquiditeitsvoordeel en mogelijk ook rentevoordeel.

Voordeel op laadpalen
Wanneer de MIA-regeling niet geheel wordt gebruikt voor de aanschaf van een auto, dan kunt u ook oplaadvoorzieningen tot een bedrag van 2.500 euro meetellen in dezelfde aanvraag. Voor laadpalen die boven een bedrag van 2.500 euro komen, kunt u een aparte MIA-aanvraag doen.