SKIP TO CONTENT
DUURZAME ONTWIKKELINGEN

DUURZAAMHEID

ONTWERP

INNOVATIES EN SCHONE TECHNOLOGIEËN

 

Van de ontwerpfase tot het einde van de levensduur van een voertuig streven de teams van PEUGEOT ernaar om hun impact op het milieu zoveel mogelijk te beperken. PEUGEOT wil niet alleen voldoen aan de milieunormen, maar ook het voortouw nemen op het gebied van duurzame mobiliteit. Daarom zet het bedrijf aanzienlijke middelen in om de ecologische voetafdruk van zijn voertuigen te verkleinen.

 

TECHNOLOGIEËN OM HET VERBRUIK EN DE UITSTOOT TE VERMINDEREN

 

PEUGEOT werkt aan de optimalisatie van thermische aandrijvingen op benzine en diesel (inclusief de inzet van Stop- en Startinrichtingen).

De Hybrid4-technologie maakt de combinatie van HDi-dieselmotoren en elektrische aandrijving mogelijk.

De PEUGEOT iOn, de gloednieuwe PEUGEOT e-208 en PEUGEOT e-2008 zijn 100% elektrisch voor een verantwoorde stedelijke mobiliteit.

 

GROENE MATERIALEN

 

Stellantis wil zijn leiderschap op dit gebied bevestigen met gemiddeld 30% groene materialen per voertuig (gerecyclede metalen, polymeren op basis van groene materialen, etc.). Het spreekt voor zich dat deze nieuwe materialen geselecteerd worden met inachtneming van alle kwaliteits- en veiligheidseisen.

Stellantis besteedt bijzondere aandacht aan het gebruik van groene materialen in polymeren. Dit zijn gerecyclede kunststoffen, natuurlijke vezels of biomaterialen (polymeren verkregen uit hernieuwbare bronnen). Het gebruik van dergelijke polymeren stelt ons in staat om de hoeveelheid plastic van fossiele oorsprong te verminderen en tegelijkertijd de activiteiten van kunststofrecyclingkanalen te diversifiëren. 

 

 

MILIEUVRIENDELIJK ONTWERP

ONTWERP MET HET OOG OP DUURZAME ONTWIKKELING

Qua productontwikkeling draait de recyclingstrategie van PEUGEOT om twee assen:

 

 • Ontwerp met het oog op duurzame ontwikkeling
 • Ontwikkeling en implementatie van materiaalkringlopen voor de productie van voertuigen 

GEÏNTEGREERDE PRODUCTAANSPRAKELIJKHEID:

Ontwikkeling:

 • Levenscyclusanalyses
 • Duurzame materiaalkeuze

 

Productie:

 • Gebruik van gerecyclede materialen (recyclaten)

 

Gebruik:

 • Verwijdering door middel van concessies (afvalbeheer)
 • Reserveonderdelen

 

Waardering:

 • Waardebepaling van het voertuig
 • Sanering en voorbehandeling
 • Europese autowrakkenrichtlijn

 

Om ervoor te zorgen dat alle PEUGEOT-producten aan onze recyclingdoelstellingen voldoen, moeten alle PEUGEOT-designteams zich aan de richtlijnen voor "recyclebaarheid/waardering" houden.

Dankzij dit proces kunnen de engineers ook het gemak beoordelen waarmee onderdelen, componenten, enz. aan het einde van de levensduur van een voertuig gerecycled kunnen worden.

 

 

MILIEUVRIENDELIJK ONTWERP:

 • Duurzame materiaalkeuze
 • Verwijdering van verontreinigende stoffen 
 • Voorbehandeling

 

Sinds enige tijd gebruikt PEUGEOT gerecyclede materialen, ook wel "gerecyclede producten" genoemd, en het gebruik ervan neemt voortdurend toe. De Group blijft zich inspannen om zijn verbintenis na te komen om voertuigen te bouwen die voor 30% uit gerecyclede of biomaterialen bestaan. Technisch gezien zijn er aanzienlijke inspanningen geleverd om de hoeveelheid gerecyclede materialen te verhogen.

 

Gerecyclede producten moeten uiteraard aan dezelfde technische vereisten voldoen als de oorspronkelijke producten. Gerecyclede materialen hebben de voorkeur zolang deze de prijs van het item niet verhogen. Er worden nooit concessies gedaan op het gebied van kwaliteit. Ons recyclingteam stelt enerzijds alles in het werk om de hoge kwaliteit van de mechanische en thermische esthetiek en duurzaamheid te behouden, maar anderzijds ook om de prestatienormen te garanderen.

 

Onze gerecyclede materialen zijn namelijk van zo'n hoge kwaliteit dat deze nu zowel voor de zichtbare als voor de verborgen delen van PEUGEOT's voertuigen kunnen worden gebruikt.

PRODUCTIE

ISO 14001-CERTIFICERING

Al onze productievestigingen hebben het ISO 14001-certificaat behaald. Deze norm uit 1996 vereist dat locaties de effecten van processen op het milieu monitoren, controleren en meten. Het personeel wordt betrokken bij een proces van voortdurende verbetering door middel van een passende training op het gebied van milieubescherming.

 

 

REPERATIE AFVAL BEHEER

Het PEUGEOT-netwerk is gebonden aan vier belangrijke criteria op het gebied van milieubeheer:

 

 • Het sorteren en inzamelen van voertuigafval dat afkomstig is van de onderhouds- en reparatieactiviteiten van ons garagenetwerk door erkende organisaties.
 • Het naleven van de nationale en Europese regelgeving door het netwerk.
 • Volledige traceerbaarheid van het voertuigafval totdat het gerecycled is.
 • Het sorteren en inzamelen van het afval afkomstig van onderhouds- en reparatieactiviteiten wordt georganiseerd volgens de beheersmethoden voor afgedankte producten van het merk. 
 
 

STANDARD EXCHANGE: EEN KWALITATIEF HOOGWAARDIGE OPLOSSING

Moet er een onderdeel van jouw PEUGEOT vervangen worden? Je kunt ons dan helpen om de impact op het milieu te verminderen door te kiezen voor een Standard Exchange-onderdeel. Deze onderdelen worden gereviseerd na een uiterst rigoureus renovatieproces waarbij gebruikte onderdelen van PEUGEOT-voertuigen worden opgehaald. Voor deze onderdelen geldt een fabrieksgarantie die identiek is aan de garantie bij nieuwe onderdelen.

EEN ECONOMISCHE EN ECOLOGISCHE OPLOSSING

Verleng de levensduur van jouw PEUGEOT en houd deze in perfecte staat tegen een beperkte kostprijs, perfect toegespitst op de leeftijd van jouw voertuig.

Daarnaast neem je deel aan onze inspanningen voor de bescherming van het milieu, de recycling en de vermindering van voertuigafval.

RECYLCING VAN JOUW AUTO 

Enkele jaren geleden is PEUGEOT een samenwerkingsverband aangegaan met erkende demontagebedrijven om autowrakken van alle merken onder de beste milieuomstandigheden in te zamelen en te verwerken. Het doel: een terugwinningspercentage van 95%, met minimaal 85% hergebruik van onderdelen en recycling van materialen.

 

 

RECYCLE JOUW PEUGEOT

We hebben altijd ons best gedaan om het milieu te respecteren, maar vandaag de dag is recycling geen keuze meer: het is een wettelijke verplichting die is vastgelegd in de nationale regelgeving voor autowrakken. Deze recyclingaanpak vereist dat de fabrikanten de hoeveelheid afval verminderen die ontstaat door de productie van voertuigen en aan het einde van hun levenscyclus.

 

PEUGEOT-eigenaars kunnen contact opnemen met een vertegenwoordiger uit het PEUGEOT-netwerk om hun voertuig in te leveren wanneer dit het einde van zijn levensduur bereikt heeft. Deze dienst is gratis en er zijn bepaalde voorwaarden van toepassing (zie hieronder).

 

We willen ervoor zorgen dat jouw afgedankte auto op een milieuvriendelijke manier wordt gerecycled. Daarom zorgen we ervoor dat al onze inleverlocaties voldoen aan de wettelijke eisen van de regelgeving voor autowrakken. Onze recyclingexperts controleren al onze partners, alle processen en de documentatie van alle inkomende en uitgaande materiaalstromen.

 

Het gratis inleveren van jouw PEUGEOT wanneer deze niet meer in gebruik is, is alleen mogelijk in de volgende gevallen:

 

 • Er ontbreken geen essentiële componenten of onderdelen
 • Het voertuig bevat geen ander afval
 • Het voertuig heeft maximaal 9 zitplaatsen of is een licht bedrijfsvoertuig tot 3,5 ton
 • Het voertuig is voor het laatst in de EU geregistreerd.
 • De oorspronkelijke voertuigdocumenten werden samen met het voertuig geleverd.

 

Lever jouw afgedankte wagen in bij onze partner die je een certificaat van vernietiging en de nodige documenten bezorgt om de registratie ervan te annuleren. Je vertrekt met de zekerheid dat jouw oude auto met het grootste respect voor het milieu wordt vernietigd.