BlueHDi-MOTOREN: UITLAATGASNABEHANDELING

i

EEN EXCLUSIEVE TECHNOLOGIE

FAP filter

Bij de door de PSA Groupe ontwikkelde BlueHDi-technologie wordt het roetfilter  aangevuld met SCR-technologie (Selective Catalytic Reduction). BlueHDi is de enige technologie die al kort na de koude start efficiënt werkt. De SCR-katalysator is namelijk vóór het roetfilter geplaatst.

Deze combinatie (SCR + roetfilter met AdBlue® additiefsysteem) is een uiterst efficiënt uitlaatgasnabehandelingssysteem.

De BlueHDi-technologie is de meest efficiënte technologie op de markt om de uitstoot van schadelijke stoffen te beperken. Peugeot is hiermee toonaangevend op het gebied van milieuvriendelijke dieselmotoren. De BlueHDi-motoren zijn op bijna alle Peugeot modellen beschikbaar.

Peugeot is op dit gebied al jarenlang een voorloper: zo monteerden we al roetfilters op onze modellen 11 jaar voordat ze verplicht werden gesteld. Peugeot had namelijk in 2000, bij de introductie van de 607, de primeur van het roetfilter.

AdBlue® en SCR-systeem

Om de uitstoot van schadelijke stoffen te verlagen, zonder afbreuk te doen aan prestaties of het brandstofverbruik, heeft PEUGEOT ervoor gekozen om haar dieselmotoren uit te rusten met een systeem voor het ontleden van stikstofoxiden (NOx) in stikstof (N2) en waterdamp (H2O). Dit systeem combineert SCR (Selective Catalytic Reduction) en AdBlue® voor uitlaatgasbehandeling conform de eisen van de Euro 6-norm.

AdBlue® is een niet-ontvlambare, kleurloze en geurloze oplossing bestaande uit 32,5% ureum verdund in gedemineraliseerd water. De AdBlue® wordt opgeslagen in een aparte tank van ongeveer 17 liter, waardoor een autonomie van ongeveer 20.000 km mogelijk is. U krijgt automatisch een melding wanneer het reserve niveau is bereikt: u kunt dan nog ongeveer 2400 km rijden voordat de tank leeg is. Bij de meeste motoren is het AdBlue® reservoir toegankelijk via de kofferruimte. Bij de nieuwere modellen is het reservoir toegankelijk via de tankklep.

AdBlue® bevriest onder -11° C en degradeert vanaf +25° C. Het SCR-systeem beschikt over een AdBlue®-tankverwarming waarmee u in alle weersomstandigheden kunt rijden. Het is aan te bevelen dat flesjes of jerrycans op een koele plaats en weg van direct zonlicht worden opgeslagen. Onder deze omstandigheden kan de vloeistof gedurende minstens een jaar worden opgeslagen. Als de vloeistof bevroren is, kan deze worden gebruikt wanneer het volledig in de omgevingslucht is ontdooid. De productiedatum is aangegeven op het etiket van uw AdBlue®-verpakking. Gebruik alleen AdBlue® die voldoet aan ISO 22241

De nieuwe generatie Euro 6.2 dieselmotoren vragen meer AdBlue® dan de voorgaande generatie om het benodigde uitstootniveau te halen. Het bijvullen van AdBlue® is daarom gemakkelijker gemaakt via de vulopening achter de tankklep en zal geen onderdeel meer uitmaken van het reguliere onderhoudschema. In de praktijk zal elke 5e tankbeurt AdBlue® moeten worden getankt.

Vandaag verkopen nagenoeg alle tankstations AdBlue®. Er zijn al heel wat AdBlue® pompen in de eerste plaats bedoeld voor vrachtwagens.  De vulhals van de AdBlue® tank in uw Peugeot is geschikt voor een debiet van max 40 l/min en voorzien van een magneetring om het vulpistool te deblokkeren. Hiermee kan aan de bestaande pompen getankt worden. Er wordt gewerkt aan een verdere uitrol van pompen voor personenauto’s in Europa, zodat het steeds gemakkelijker wordt om AdBlue® bij te vullen aan de personenautopomp.

De prijs voor AdBlue® verschilt per tankstation, maar is in de regel ongeveer de helft van een liter diesel.

U kunt uiteraard ook bij uw dealer terecht voor het bijvullen van uw AdBlue® reservoir.

Do’s and don’ts

Peugeot Technologie- AdBlue
  • AdBlue® is geen brandstofadditief en mag dus nooit aan de diesel worden toegevoegd. Alleen bijvullen via de blauwe dop achter de tankklep. Zit er geen blauwe dop achter de tankklep dan betreft het geen Euro 6.2 diesel en dient AdBlue® te worden bijgevuld door uw dealer in de werkplaats. Als het misgaat, start dan niet en neem contact op met uw dealer.
  • Bewaar niet voor langere tijd flacons of jerrycans met AdBlue® in uw auto.
  • Vul nooit AdBlue® bij aan de pomp als de AdBlue® vulopening in de kofferbakbodem van uw auto zit.
  • Bewaar AdBlue® altijd in de originele verpakking. Anders zal het zijn kwaliteit verliezen.
  • Verdun AdBlue® nooit met water.
  • Indien u morst, direct verwijderen met water en een natte doek. Indien de vloeistof is gekristalliseerd gebruikt u een spons met warm water.

BEWEZEN DOELTREFFEND

BlueHDi motoren

BlueHDi is de enige technologie die al kort na de koude start efficiënt werkt. De SCR-katalysator is namelijk vóór het roetfilter geplaatst.

Deze combinatie (SCR + roetfilter met additiefsysteem) is een uiterst efficiënt uitlaatgasnabehandelingssysteem.

Peugeot is op dit gebied al jarenlang een voorloper: het merk monteerde al roetfilters op haar modellen 11 jaar voordat ze verplicht werden gesteld. Peugeot had namelijk in 2000, bij de introductie van de 607, de primeur van het roetfilter.