OP DUURZAAMHEID GEORIËNTEERD ONTWERPEN

Peugeot en Technologie - Hybridetechnologie

ONTWERP

INNOVATIE EN SCHONE TECHNOLOGIEËN

Vanaf de ontwerpfase tot aan het einde van de levensduur probeert PEUGEOT de impact van zijn auto's op het milieu te beperken. PEUGEOT gaat verder dan het naleven van de milieunormen en wil ook op het gebied van duurzame mobiliteit richtinggevend zijn. Daarvoor zet het merk substantiële middelen in om de ecologische footprint van zijn auto's te beperken.

TECHNOLOGIEËN VOOR EEN LAGER VERBRUIK EN EEN LAGERE UITSTOOT

PEUGEOT is continu bezig zijn benzine- en dieselmotoren te optimaliseren (onder andere door de toepassing van Stop and Start-systemen). Bij onze hybridetechnologie combineren we een verbrandingsmotor met elektrische aandrijving. De Peugeot iOn en de volledig nieuwe Peugeot e-208 en e-2008 zijn 100% elektrisch voor verantwoorde mobiliteit in de stad.

GROENE MATERIALEN

De PSA Groupe streeft ernaar zijn leidende positie op dit gebied te versterken, met gemiddeld 30% groene materialen per auto (gerecycled metaal, bioplastics, enz.). Het spreekt voor zich dat deze nieuwe materialen voldoen aan de kwaliteits- en veiligheidseisen van de groep. De PSA Groupe besteedt bijzondere aandacht aan het gebruik van groene materialen in kunststoffen. Het gaat dan om gerecycled kunststof, van natuurlijke vezels of biomateriaal (kunststoffen gemaakt van hernieuwbare grondstoffen). Door deze materialen te gebruiken heeft de PSA Groupe minder kunststoffen op aardoliebasis nodig en helpt de groep mee de plasticrecyclingbranche te diversifiëren.

MILIEUVRIENDELIJK ONTWERPEN

Peugeot en Technologie - Client receptie

OP DUURZAAMHEID GEORIËNTEERD ONTWERPEN

Bij de productontwikkeling is de recyclingstrategie van PEUGEOT gebaseerd op twee hoofdlijnen:

 • Op duurzaamheid georiënteerd ontwerpen
 • Ontwikkelen en opzetten van materiaalkringlopen voor de autoproductie
Peugeot en Technologie - Levenscyclus materialen

GEÏNTEGREERDE PRODUCTVERANTWOORDELIJKHEID:

Ontwikkeling:

 • Levenscyclus-assessments
 • Selectie van materialen gericht op duurzaamheid

Productie:

 • Gebruik van gerecyclede materialen (recyclaten)

Gebruik:

 • Afvalbeheer van dealerbedrijven
 • Vervangingsonderdelen

Toepassing in producten:

 • Verwerking van de sloopauto
 • Verwijderen van schadelijke stoffen en demontage van onderdelen
 • Europese autowrakkenrichtlijn

Om te garanderen dat alle PEUGEOT-producten voldoen aan onze recyclingdoelstellingen, moeten alle ontwerpteams van PEUGEOT de richtlijnen voor "recycling/nuttige toepassing" volgen. Met dit proces kunnen de ingenieurs ook beoordelen hoe eenvoudig onderdelen, componenten enzovoort van de auto kunnen worden gerecycled.

MILIEUVRIENDELIJK ONTWERPEN:

 • Selectie van materialen gericht op duurzaamheid
 • Verwijderen van gevaarlijke stoffen
 • Demontage van onderdelen

PEUGEOT gebruikt al enige tijd gerecyclede materialen/producten en dit gebruik neemt alsmaar toe. De groep blijft zich inspannen om de belofte na te komen om auto's te bouwen waarvan 30% van het materiaal gerecycled of van biologische oorsprong is. Vanuit technisch oogpunt is al veel gedaan om de hoeveelheid gebruikt gerecycled materiaal te vergroten.


De gerecyclede producten moeten aan dezelfde technische eisen voldoen als producten van nieuwe materialen. Wij kiezen voor gerecyclede materialen als dit de kostprijs van het onderdeel niet verhoogt. De kwaliteit is in alle gevallen verzekerd. Ons recyclingteam zet alles op alles om ervoor te zorgen dat de materialen zowel qua uiterlijk als qua mechanische en thermische duurzaamheid gelijkwaardig zijn en dat ze aan al onze prestatienormen voldoen.

Onze gerecyclede materialen zijn tegenwoordig zelfs van een dusdanige kwaliteit dat ze ook voor de zichtbare onderdelen van de PEUGEOT-modellen worden gebruikt.

FABRICAGE

Peugeot en Technologie - Fabricage ISO 14001-Certificering

ISO 14001-CERTIFICERING

Op dit moment zijn al onze fabrieken gecertificeerd conform ISO 14001. Deze (in 1996 opgestelde) norm verplicht fabrieken bewakings-, controle- en meetsystemen op te zetten en de effecten van de processen op het milieu te meten. Door de certificering zijn alle medewerkers door onder andere op de bescherming van het milieu gerichte trainingen betrokken bij het permanente verbeteringsproces.

REPARATIE

VERWERKING VAN DE DOOR HET PEUGEOT-DEALERNETWERK GEPRODUCEERDE AFVALSTOFFEN:

Het PEUGEOT-netwerk verplicht zich aan belangrijke milieucriteria te voldoen:

 • Het scheiden en door erkende afvalverwerkingsbedrijven laten inzamelen van afval dat binnen de werkplaatsen van ons netwerk wordt geproduceerd
 • Het naleven van landelijke en Europese regels
 • De mogelijkheid om al het afval afkomstig van auto's tot aan de recycling te traceren
 • Het scheiden en inzamelen van het binnen de werkplaatsen geproduceerde afval conform de afvalverwerkingsmethodes van het merk.
Peugeot en Technologie - Reparatie en afvalstoffen

RUILDELEN: EEN KWALITEITSOPLOSSING

Moet er een onderdeel van uw PEUGEOT worden vervangen? Kies dan voor een ruildeel om de milieu-impact ervan te beperken. Een ruildeel is gereviseerd volgens een extreem streng revisieproces. De basis ervan is een gebruikt onderdeel afkomstig uit een auto van het merk PEUGEOT. Voor ruildelen geldt dezelfde fabrieksgarantie als voor nieuwe onderdelen.

EEN VOORDELIGE EN MILIEUBEWUSTE OPLOSSING

Verleng de levensduur van uw PEUGEOT en houd hem in perfecte staat tegen een lagere prijs die past bij de leeftijd van uw auto. Bovendien draagt u zo bij aan ons programma voor de bescherming van het milieu, recycling en de beperking van afval van auto's.

MILIEUBEWUST OMGAAN MET PRODUCTEN AAN EINDE VAN LEVENSDUUR

RECYCLING VAN SLOOPAUTO'S

Enkele jaren geleden heeft PEUGEOT een samenwerking opgezet met erkende demontagebedrijven voor het onder de strengste milieuvoorwaarden inzamelen en verwerken van sloopauto's van alle merken. Het doel: een percentage nuttige toepassing van 95% bereiken, waarbij het hergebruik van onderdelen en de recycling van materialen een percentage van minimaal 85% moet bereiken.

Klik hier om het dichtstbijzijnde erkende demontagebedrijf te vinden.

Peugeot en Technologie - Recycling van sloopauto's

INLEVEREN VAN EEN VOOR DE SLOOP BESTEMDE PEUGEOT

Inleveren
De laatste eigenaar levert de sloopauto in bij een van onze partner-demontagebedrijven. Nadat de auto is geverifieerd, zal ons partnerbedrijf het vrijwaringsbewijs afgeven.

Verwijderen van schadelijke stoffen en demonteren van onderdelen
Allereerst wordt de accu verwijderd en worden de airbags geneutraliseerd. Ons partner-demontagebedrijf tapt vervolgens alle brandstoffen en andere vloeistoffen van de sloopauto af. Daartoe behoren de motorolie, de versnellingsbakolie, de remvloeistof, de koelvloeistof en het koudemiddel van de airco.

Demontage
De volgende stap bestaat uit het demonteren van de componenten of systemen die als gebruikte onderdelen kunnen worden verkocht of die gereviseerd kunnen worden. Als het economisch gezien rendabel is, worden materialen als kunststof en glas verwijderd om te worden gerecycled.

Opslagplaats
Voor het milieu schadelijke materialen worden verzameld en vervolgens verzonden naar gespecialiseerde verwerkingsbedrijven om te worden gerecycled of vernietigd.

Shredder
Het karkas van de auto wordt naar een shredder gebracht die de materialen van de sloopauto van elkaar scheidt voor recycling of nuttige toepassing.

Postshredder-technologieën
De aldus verkregen fracties worden met verschillende technologieën behandeld (magnetisch, wervelstromen, flotatie) om het als secundaire grondstof te gebruiken materiaal eruit te halen.

Recycling/nuttige toepassing/stort
De door de shredder en de postshredder-technologieën geproduceerde fracties van materialen kunnen worden gerecycled (bijvoorbeeld om steenkool te vervangen in hoogovens of voor het drogen van slib van waterzuiveringsinstallaties) of worden gebruikt door de cementindustrie. Dankzij dit proces kan 95% van de auto worden nuttig worden toegepast en wordt de hoeveelheid gestort afval aanzienlijk teruggedrongen.

NETWERK AUTODEMONTAGEBEDRIJVEN - RECYCLE UW PEUGEOT

Peugeot en Technologie - Netwerk autodemontagebedrijven

GEDURENDE HET GEHELE INZAMELPROCES VAN SLOOPAUTO'S

Wij hebben altijd ons uiterste best gedaan het milieu zo veel mogelijk te ontzien. Tegenwoordig is recycling echter geen keuze meer: het is een wettelijke verplichting die in nationale regelgeving over sloopauto's is vastgelegd. Deze regels verplichten fabrikanten de hoeveelheid afval die wordt gegenereerd door de productie en sloop van auto's te beperken.

De eigenaren van een PEUGEOT kunnen contact opnemen met een vertegenwoordiger van het PEUGEOT-netwerk om hun auto aan het einde van zijn levensduur in te leveren. Voor deze gratis dienst gelden een aantal voorwaarden (zie hieronder).

Wij willen ons ervan verzekeren dat uw te slopen auto milieuvriendelijk wordt gerecycled. Daarom houden wij in de gaten of al onze demontagebedrijven zich aan de wettelijke regels voor sloopauto's houden. Al onze partner-demontagebedrijven, alle processen en de documentatie van alle in- en uitgaande materiaalstromen worden door onze recyclingexperts gecontroleerd.

Het kosteloos inleveren van uw voor de sloop bestemde PEUGEOT is alleen in de volgende gevallen mogelijk:

 • Er ontbreken geen essentiële componenten of onderdelen aan de auto
 • De auto bevat geen ander afval
 • De auto heeft maximaal 9 zitplaatsen of is een bedrijfsauto met een GVW van maximaal 3,5 ton
 • De laatste registratie van de auto was in een EU-land
 • De originele documenten van de auto worden samen met de auto ingeleverd

Breng uw te slopen auto naar een van onze partner-demontagebedrijven. U krijgt dan het vrijwaringsbewijs voor deze auto. U weet dan zeker dat uw oude auto zo milieuvriendelijk mogelijk wordt gesloopt.

Vind het dichtstbijzijnde partner-demontagebedrijf van PEUGEOT.

> Recycle uw voertuig : https://arn.nl/auto-inleveren/