Privacy Policy - Peugeot Nederland website

Privacy Policy

Het doel van dit Privacybeleid is om U, in overeenstemming met de toepasselijke Algemene Verordening Gegevensbescherming (waarmee de Algemene Verordening Gegevensbescherming - AVG – wordt aangeduid en de toepasselijke lokale wetgeving inzake gegevensbescherming die de AVG aanvult) te informeren over de voorwaarden voor de verwerking van uw persoonsgegevens door Peugeot Nederland N.V., Lemelerbergweg 12, 1101 AJ Amsterdam, Nederland, geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 30068414 (hierna te noemen, "Peugeot", "Wij" of "Ons").

1. Wie zijn de ontvangers?
De persoonsgegevens die Wij verwerken, zullen gedeeld worden door Peugeot op basis van de essentiële behoeften aan een beperkt aantal ontvangers, afhankelijk van het doel van de verwerking, zoals volgt:

  Categorieën van ontvangers Doel van het doorgeven
1 Het verkoopnetwerk van Peugeot, De herkenning van de klant te vergemakkelijken wanneer deze interactie voert met een van de verkooppunten van Peugeot.
Externe dienstverleners en/of bedrijven die tot dezelfde groep behoren als Peugeot, betrokken zijn bij Peugeot, bij het leveren van de diensten waarnaar U verzoekt of die verzocht worden door Peugeot voor de hierboven genoemde doeleinden. Voor het uitvoeren van marketingcampagnes, klanttevredenheidsonderzoeken en analyses
3 Het moederbedrijf. Ter ondersteuning van veiligheid, onderzoek, analyse en productontwikkeling door Ons moederbedrijf Peugeot SAS.
4 Elk bedrijf dat deel uitmaakt van dezelfde Groep als Peugeot Met Uw toestemming, zodat zij U van informatie kunnen voorzien over hun producten en diensten, promotieaanbiedingen, nieuws en evenementen. Lijst van de bedrijven: https://www.groupe-psa.com/en/
5 Partners van Peugeot Met Uw toestemming, zodat zij U van informatie kunnen voorzien over hun producten en diensten, promotieaanbiedingen, nieuws en evenementen. Lijst van de bedrijven: https://www.groupepsa.com/companies-and-partners
6 Wettelijk erkende hulpdiensten. Om U, via Onze e-call functie, noodhulp aan te bieden, zoals wettelijk vereist.

2. Worden uw persoonsgegevens overgedragen buiten de EU?

Het kan Peugeot mogelijk verplicht zijn uw persoonsgegevens over te dragen aan ontvangers in landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). In dat geval worden de gegevens overgedragen op basis van overdrachtmechanismen in overeenstemming met de toepasselijke Verordening inzake Gegevensbescherming.

Om een kopie van het geïmplementeerde overdrachtsmechanisme te verkrijgen, kan U een e-mail sturen naar privacyrights-peugeot@mpsa.com

3. Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?

De bewaartermijn van Uw persoonsgegevens, die verzameld worden door Peugeot, kan per doel van gegevensverwerking worden bepaald aan de hand van de volgende criteria:

  • de gegevens die voor een bepaald doel zijn opgeslagen, worden zolang als nodig voor het doel van de verwerking van persoonsgegevens bewaard, zoals gedefinieerd in bovengenoemde artikel 1 (duur van het contract met U, wettelijk vereiste duur, gedurende de commerciële relatie met U).
  • Uw persoonsgegevens worden vervolgens gearchiveerd om gebruikt te worden in geval van een geding of een geschil gedurende de periode tot de verjaringstermijn van toepassing op het gerelateerde doel.
  • vervolgens worden de gegevens geanonimiseerd of verwijderd.

4. Hoe gebruiken we cookies op onze digitale media?

 ‘Cookies' zijn kleine bestanden met informatie die naar uw apparaat worden verstuurd en op de harde schijf worden opgeslagen, zodat onze websites u zullen herkennen wanneer u ze bezoekt.

Door gebruik te maken van Selligent tags/cookies bouwt Peugeot Nederland geautomatiseerd een klantprofiel middels het meten van interesses en voorkeuren van onbekende en bekende bezoekers aan peugeot.nl en professional.peugeot.nl. Wanneer er een link gelegd kan worden naar persoonsgegevens van een bekend profiel, bijvoorbeeld middels een e-mailadres, koppelt Peugeot Nederland de beschikbare persoonsdata met het bezoekgedrag op bovengenoemde websites.

Het doel van de profiling van Peugeot Nederland is u online en via e-mail te voorzien van relevante reclameboodschappen op het juiste moment wanneer u ons heeft voorzien van de desbetreffende toestemming.

Wanneer u onze website bezoekt of onze applicaties of andere digitale media gebruikt, kunnen wij ook, mits wij uw toestemming hebben, cookies, pixeltags en andere technologieën gebruiken om de volgende gegevens te verzamelen:

  • IP-adressen, login informatie, browsertype, locatie, tijdzone, besturingssysteem en andere technische informatie;
  • Informatie over uw bezoek, inclusief de websites die u voor en na onze website bezoekt en de producten die u hebt bekeken;
  • Duur van bezoeken van pagina's op onze website en informatie over pagina-interactie.

Voor meer informatie kunt u ons cookie-beleid raadplegen.

5. Wat zijn uw rechten en hoe kan U ze uitoefenen?

In overeenstemming met de toepasselijke Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft U het recht op informatie en toegang, recht op rectificatie, recht op gegevenswissing, recht op beperking van de verwerking, recht op het verkrijgen van een kopie van uw persoonsgegevens voor uw eigen doeleinden of om deze aan een aanbieder naar keuze te verstrekken (recht op overdraagbaarheid van gegevens), het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens wanneer deze worden verwerkt voor direct marketingdoeleinden of wanneer de verwerking is gebaseerd op een legitiem belang.

U kan uw toestemming ook op elk moment intrekken, indien de verwerking gebaseerd is op Uw toestemming.

Al deze rechten zijn van toepassing voor zover toegestaan volgens de toepasselijke Algemene Verordening Gegevensbescherming.

U kan al deze rechten uitoefenen door een eenvoudig verzoek te versturen aan:

Peugeot Nederland N.V.
Postbus 12420
1100 AK Amsterdam

of een e-mail te sturen naar: privacyrights-peugeot@mpsa.com

U kunt ook uw recht uitoefenen om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder (de Autoriteit Persoonsgegeven) door uw claim te sturen naar:

Autoriteit Persoonsgegevens
Bezuidenhoutseweg 30
2594 AV Den Haag

Website: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl