SKIP TO CONTENT

PEUGEOT-TOPPERS VERTELLEN HUN VERHAAL:

MAAK KENNIS MET JÉRÔME BIANCHI, FITNESSTRAINER VAN PEUGEOT SPORT

Laten we beginnen met een open deur: een beetje kunnen sturen is niet het enige wat je als coureur moet kunnen. Zoals elke sport, vereist ook autoracen een zekere fysieke inspanning. Zeker als het om racen op topniveau gaat. Wat velen zich misschien niet zullen realiseren, is dat dit ook geldt voor de mensen die in de pits klaar staan om de banden te wisselen. Als die geen topprestaties leveren, zit een podiumplaats er immers beslist niet in. Fitnesstrainer Jérôme Bianchi bereidt de teamleden van Peugeot Sport fysiek op races voor en geeft ze advies over wat ze zelf kunnen doen om in topconditie te blijven.

Maak kennis met deze vakman wiens enthousiasme minstens even groot is als zijn kennis.

Hoe ben je fitnesstrainer bij Peugeot Sport geworden, Jérôme? 

Van oorsprong ben ik fysiotherapeut en osteopaat. In mijn jonge jaren ben ik zelf topsporter geweest: ik heb veertien jaar rugby gespeeld op het hoogste niveau in Frankrijk. Ik heb zelfs voor het Franse nationale team gespeeld! In die tijd was rugby nog een amateursport, dus werkte ik erbij als fysiotherapeut. Van het een kwam het ander en ik specialiseerde me in sportfysiotherapie. In de meer dan dertig jaar dat ik mijn vak nu uitoefen, heb ik met allerlei soorten topsporters gewerkt: tennissers, profvoetballers, handballers, triatleten enzovoorts.

Dus de fysieke voorbereiding betreft niet alleen de coureurs?

Klopt. Ik zou zelfs zeggen dat het trainen van de monteurs bijna nog belangrijker is. Dat team bestaat nu uit 25 mensen. En het is van groot belang dat die een goede conditie hebben. Want afgezien dat ze natuurlijk bij elke pitstop hypersnel moeten reageren, moeten ze ook topfit zijn om efficiënt te kunnen werken bij het preparen van de auto's, het op- en afbouwen van de motorhomes en het onderhoud aan de auto's binnen de toegewezen tijd. Tijdens de race moeten ze niet alleen razendsnel de banden wisselen, maar ook fysiek en mentaal klaar zijn om in het geval van een probleem samen met de andere leden van het team snel een betrouwbare diagnose te kunnen stellen en het probleem binnen de kortst mogelijke tijd te kunnen oplossen. Een goede lichamelijke gesteldheid is dus onontbeerlijk en ik denk dat dit inmddels wel goed zit. De monteurs zetten zich voor de volle honderd procent in en werken keihard om de auto's klaar te krijgen. In één woord klasse!
 
Net als de coureurs zijn ze vaak onderweg. Als ware topsporters trainen ze constant om hun fysieke conditie op peil te houden en ze doen ook mee aan wedstrijden. De rijders wonen in verschillende landen, zoals Oostenrijk, Zwitserland en Monaco, en hebben daarom hun eigen trainer. Van tijd tot tijd komen we samen in Satory bij Parijs en doen we samen sessies. Vaak gaat het daarbij om hersteltrainingen. Maar soms laat ik ze aan hun zwakke punten werken. Dan bepalen we samen wat ze specifiek moeten verbeteren om hun auto beter te kunnen handlen. 
 

Kun je een paar specifieke punten noemen waar coureurs aan moeten werken?

Om te beginnen de onderrug, het bekkengedeelte. Dat komt vooral omdat ze in een stoel zitten die ze met twee anderen moeten delen. Ze hebben natuurlijk niet alle drie dezelfde lichaamsbouw, dus past de kuip niet perfect bij elke individuele rijder en zitten ze niet in de ideale positie. Dit kan leiden tot het verergeren van rugklachten die vaak al aanwezig zijn. Na afloop van een race hebben rijders veel pijn in de bilspieren, en dan met name de stabiliserende spieren, omdat die voortdurend aan het verkrampen zijn. De rechtervoet, waarmee het gaspedaal wordt bediend, staat namelijk de hele tijd onder spanning. Die spanning loopt van de achillespees door tot de rug. Omdat de linkervoet veel minder wordt belast, moet de coureur zich voortdurend schrap zetten om te stabiliseren. Dat is wat al die pijn veroorzaakt.

 

Ik moet ze begeleiden bij alle races en ook bij de testsessies. Dit jaar stonden er slechts drie races op het programma, maar volgend jaar zijn dat er zes, misschien zelfs zeven. We zullen dus meer werk moeten verzetten tijdens het seizoen.

Zijn er verschillen in fysieke voorbereiding voor het type race, zoals Formule 1, rally, endurance of Formule E?

De G-krachten waaraan een coureur wordt blootgesteld, zijn het grootst in de Formule 1. Om die te kunnen opvangen, moeten de spieren in de bovenrug, nek, armen en schouders worden versterkt. Daarnaast is het belangrijk dat deze rijders 'op gewicht' zijn, oftewel niet te zwaar zijn. Parallel aan de krachttraining werken ze daarom met cardiotrainingen aan hun conditie, die op topniveau moet zijn. Dat doen ze met allerlei verschillende sporten: ze zwemmen, fietsen, lopen hard, spelen tennis en padel en noem verder maar op. Voor endurance-rijders ligt het anders. Bij hen raken vooral de rug en de onderarmen vermoeid. De G-krachten zijn weliswaar lager, maar de inspanning die de rijders moeten leveren duurt langer en is repetitiever. Dat maakt hun begeleiding wat ingewikkelder. Belangrijk is dat ze het hele jaar door strikt en regelmatig trainen. Voor rallyrijders is het weer anders: hun wedstrijden zijn kort en de G-krachten zijn relatief laag. Ze hebben wel sterke spieren in het bovenlichaam nodig.

Is de fysieke voorbereiding van invloed op de mentale kracht van de rijders tijdens een race?

Het verleggen van je fysieke grenzen heeft ook altijd een mentale dimensie. Als het lichamelijk zwaar wordt, is het de geest die de overhand moet krijgen om het lichaam te laten doorgaan. Daar werken we aan met zware fysieke trainingen. Op het mentale vlak speelt nog iets belangrijks mee: wedijver. In een groep bestaat altijd enige mate van concurrentiestrijd, ook binnen het eigen team. Deze rivaliteit draagt bij aan het vermogen jezelf te overtreffen, je te concentreren, te focussen op waar het echt om gaat. Het mentale deel is dus al met al erg belangrijk en sommige coureurs werken daarom met een sportpsycholoog of mental coach. Bij Peugeot Sport hebben ervoor gekozen dit niet op te leggen en de rijders hierin vrij te laten.

Heb je tot slot nog een toepasselijk anekdote of herinnering die je met ons zou willen delen?

Wacht even... ja, misschien wel! In 2010 wonnen we met Peugeot Sport de Intercontinental Le Mans Cup, de voorloper van het huidige World Endurance Championship. We waren erg trots op zowel ons merk als ons land en na afloop van de race in China begonnen we allemaal spontaan de Marseillaise te zingen. Het was niet vooraf bedacht, maar ontstond gewoon in de groep omdat we het gevoel hadden dat we samen iets uitzonderlijks hadden gepresteerd. Erop terugkijkend vind ik het tekenend voor het saamhorigheidsgevoel en de sterke teamspirit binnen Peugeot Sport.