SKIP TO CONTENT
ENVIRONNEMENT

PEUGEOT EN DUURZAAMHEID

INNOVATIE EN SCHONE TECHNOLOGIEËN

Vanaf de ontwerpfase tot aan het einde van de levensduur probeert PEUGEOT de impact van zijn auto’s op het milieu te beperken. PEUGEOT gaat verder dan het naleven van de milieunormen en wil ook op het gebied van duurzame mobiliteit richtinggevend zijn. Daarvoor zet het merk substantiële middelen in om de ecologische footprint van zijn auto’s te beperken. 

TECHNOLOGIEËN VOOR EEN LAGER VERBRUIK EN EEN LAGERE UITSTOOT

PEUGEOT is continu bezig zijn benzine- en dieselmotoren te optimaliseren (onder andere door de toepassing van Stop and Start-systemen). Bij onze hybridetechnologie combineren we een verbrandingsmotor met elektrische aandrijving. De Peugeot iOn en de volledig nieuwe Peugeot e-208 en e-2008 zijn 100% elektrisch voor verantwoorde mobiliteit in de stad.

GERECYCLEDE MATERIALEN EN PRODUCTEN

PEUGEOT gebruikt al enige tijd gerecyclede materialen/producten en dit gebruik neemt alsmaar toe. De groep blijft zich inspannen om de belofte na te komen om auto's te bouwen waarvan 30% van het materiaal gerecycled of van biologische oorsprong is. Vanuit technisch oogpunt is al veel gedaan om de hoeveelheid gebruikt gerecycled materiaal te vergroten.


De gerecyclede producten moeten aan dezelfde technische eisen voldoen als producten van nieuwe materialen. Wij kiezen voor gerecyclede materialen als dit de kostprijs van het onderdeel niet verhoogt. De kwaliteit is in alle gevallen verzekerd. Ons recyclingteam zet alles op alles om ervoor te zorgen dat de materialen zowel qua uiterlijk als qua mechanische en thermische duurzaamheid gelijkwaardig zijn en dat ze aan al onze prestatienormen voldoen.

Onze gerecyclede materialen zijn tegenwoordig zelfs van een dusdanige kwaliteit dat ze ook voor de zichtbare onderdelen van de PEUGEOT-modellen worden gebruikt.

 

 

INLEVEREN VAN EEN VOOR DE SLOOP BESTEMDE PEUGEOT

INLEVEREN VAN EEN VOOR DE SLOOP BESTEMDE PEUGEOT

 

Enkele jaren geleden heeft PEUGEOT een samenwerking opgezet met erkende demontagebedrijven voor het onder de strengste milieuvoorwaarden inzamelen en verwerken van sloopauto's van alle merken. Het doel: een percentage nuttige toepassing van 95% bereiken, waarbij het hergebruik van onderdelen en de recycling van materialen een percentage van minimaal 85% moet bereiken.

 

Inleveren
De laatste eigenaar levert de sloopauto in bij een van onze partner-demontagebedrijven. Nadat de auto is geverifieerd, zal ons partnerbedrijf het vrijwaringsbewijs afgeven.

 

Verwijderen van schadelijke stoffen en demonteren van onderdelen
Allereerst wordt de accu verwijderd en worden de airbags geneutraliseerd. Ons partner-demontagebedrijf tapt vervolgens alle brandstoffen en andere vloeistoffen van de sloopauto af. Daartoe behoren de motorolie, de versnellingsbakolie, de remvloeistof, de koelvloeistof en het koudemiddel van de airco.

 

Demontage
De volgende stap bestaat uit het demonteren van de componenten of systemen die als gebruikte onderdelen kunnen worden verkocht of die gereviseerd kunnen worden. Als het economisch gezien rendabel is, worden materialen als kunststof en glas verwijderd om te worden gerecycled.

 

Opslagplaats
Voor het milieu schadelijke materialen worden verzameld en vervolgens verzonden naar gespecialiseerde verwerkingsbedrijven om te worden gerecycled of vernietigd.

 

Shredder
Het karkas van de auto wordt naar een shredder gebracht die de materialen van de sloopauto van elkaar scheidt voor recycling of nuttige toepassing.

 

Postshredder-technologieën
De aldus verkregen fracties worden met verschillende technologieën behandeld (magnetisch, wervelstromen, flotatie) om het als secundaire grondstof te gebruiken materiaal eruit te halen.

 

Recycling/nuttige toepassing/stort
De door de shredder en de postshredder-technologieën geproduceerde fracties van materialen kunnen worden gerecycled (bijvoorbeeld om steenkool te vervangen in hoogovens of voor het drogen van slib van waterzuiveringsinstallaties) of worden gebruikt door de cementindustrie. Dankzij dit proces kan 95% van de auto worden nuttig worden toegepast en wordt de hoeveelheid gestort afval aanzienlijk teruggedrongen.

 

Het kosteloos inleveren van jouw voor de sloop bestemde PEUGEOT is in de volgende gevallen mogelijk:

  • Er ontbreken geen essentiële componenten of onderdelen aan de auto
  • De auto bevat geen ander afval
  • De auto heeft maximaal 9 zitplaatsen of is een bedrijfsauto met een GVW van maximaal 3,5 ton
  • De laatste registratie van de auto was in een EU-land
  • De originele documenten van de auto worden samen met de auto ingeleverd

 

Breng jouw te slopen auto naar een van onze partner-demontagebedrijven. Je krijgt dan het vrijwaringsbewijs voor deze auto. Je weet dan zeker dat jouw oude auto zo milieuvriendelijk mogelijk wordt gesloopt.