Peugeot Connect Nav

GEVARENZONES

Peugeot Connect Nav gevarenzones

De Peugeot Connect Nav helpt u de weggedeelten te herkennen die extra aandacht vergen, door op het navigatiescherm de (afstand tot de) gevarenzones weer te geven (deze service werkt niet in Zwitserland).